Kelan toimihenkilöt ry on Kelassa ja sosiaalialla työskentelevien henkilöiden edunvalvoja. Yhdistyksen jäseniä työskentelee muun muassa Kelassa, Kuntoutuskeskus Petreassa ja työpaikkojen sairauskassoissa.

Yhdistyksessä on reilut 4 300 jäsentä. Jäsenten keskuudesta valitaan kolmivuotiskaudeksi suhteellisilla vaaleilla valtuusto, joka käyttää ylintä päätäntävaltaa yhdistyksen asioissa. Yhdistyksen toimeenpanovaltaa käyttää hallitus.

Kelassa on valtakunnallinen pääluottamusmies ja työsuojelun päävaltuutettu. Lisäksi työpaikoilla on yt-valtuutettuja, jotka hoitavat niin luottamusmiehien kuin työsuojeluvaltuutettujen tehtäviä.

Järjestämme monenlaista toimintaa

  • 15 alueyhdistystä antavat jäsenille mahdollisuuden toimia paikallisesti. Ne toimivat yhdyssiteenä alueiden jäsenten kesken järjestäen tiedotus-, koulutus- ja vapaa-ajan toimintaa.
  • esimies- ja asiantuntijatoiminta on tarkoitettu kaikille jäsenille, jotka toimivat Kelassa esimies- ja asiantuntijatehtävissä.
  • nuorisotoiminta on tarkoitettu kaikille alle 40-vuotiaille jäsenille.

Kelan toimihenkilöt ry on Palkansaajajärjestö Pardian jäsenyhdistyksenä (31.12.2018 asti) ja Ammattiliitto Unio ry:n jäsenyhdistyksenä (1.1.2019 lähtien) STTK:n työmarkkinaedunvalvonnan piirissä.