Jäsenmaksun suuruus

Yhdistyksen ylin päättävä elin, valtuusto, vahvistaa seuraavan vuoden jäsenmaksut vuosittain vuoden viimeisessä kokouksessaan. Vuoden 2019 jäsenmaksut vahvistettiin 28.11.2018. Jäseneltä perittävään jäsenmaksuun  sisältyy työttömyyskassan jäsenmaksu.

  • Kelan toimihenkilöyhdistyksen kokonaisjäsenmaksu on 1,2 % ansiotuloista ennen veroja, kuitenkin vähintään 6,00 euroa, mutta enintään 40,00 euroa kuukaudessa. Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen. Jäsenmaksun voi maksaa joko valtuuttamalla työnantajan perimään sen suoraan palkasta tai maksamalla sen itse.
  • Ilman ansiotuloa olevilta peritään ns. erityisjäsenmaksu 6,00 euroa kuukausittain. Ansiotyöstä poissaolevia jäseniä ovat työttömät, äitiyslomalla, vanhempainvapaalla, hoitovapaalla, virkavapaalla, vuorotteluvapaalla, opintovapaalla, ulkomailla, pitkäaikaisella sairaslomalla tai jostain muusta syystä tilapäisesti palkattomalla vapaalla olevat jäsenet. Jäsenrekisteri toimittaa erityisjäsenmaksun maksamista varten tilisiirrot suoraan jäsenelle.
  • Eläkeläisiltä peritään vuosittain 30 euroa palvelumaksu.