Jäsenyys turvaa!

Kelan toimihenkilöt ry:n jäseneksi voivat liittyä kaikki Kelassa ja sosiaalivakuutusalalla työskentelevät toimihenkilöt. Yhdistyksen jäseniä työskentelee Kelassa, Kuntoutuskeskus Petreassa ja työpaikkojen sairauskassoissa.

Kelan toimihenkilöyhdistys on jo yli 70 vuoden ajan huolehtinut jäsentensä edunvalvonnasta työelämässä. Yhdistys solmii Kelan toimihenkilöitä koskevat työehto- ym. sopimukset suoraan työnantaja Kelan kanssa. Jäsenten edunvalvonta työpaikalla on yhdistyksen päätehtävä. Yhdistys vaikuttaa toimihenkilöiden etujen valvontaan, turvaamiseen ja kehittämiseen jatkuvan työn murroksen keskellä.

Työelämässä on asioita, joista on mahdollista neuvotella ja sopia työpaikoilla. Näissä asioissa jäsenten etuja valvovat Kelassa pääluottamusmies, työsuojelun päävaltuutettu sekä paikallistasolla yt-valtuutetut. Yt-valtuutetut toimivat sekä luottamusmiehinä että työsuojeluvaltuutettuina omilla alueillaan. Heihin voi ottaa yhteyttä palkkaukseen ja muihin työsuhteen ehtoihin, työturvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvissä asioissa.

Kelan toimihenkilöt ry on Palkansaajajärjestö Pardian jäsenyhdistyksenä STTK:n työmarkkinaedunvalvonnan piirissä.

- Liity jäseneksi!