Petrea kuntoutus

Petrea kuntoutuksella on toimipisteet Meri-Karinassa Turun Hirvesalossa sekä Holiday Club Caribiassa Turussa. Petrea kuntoutuksessa annetaan muun muassa Kiila- ja Tules -kuntoutusta sekä erilaisia ammatillisia kursseja.

Kelan toimihenkilöyhdistyksen jäseniä työskentelee erilaisissa tehtävissä Petrea kuntoutuksessa.

Yt-valtuutettuna Petrea kuntoutuksessa toimii Maarit Tuuli.